Професионална Гимназия по Туризъм "Иван Вазов", училище с над четиридесет годишна традиция в подготовката на кадри за хотелиерството, ресторантьорството и свободното време, придобиване на професия и отлична реализация в най-големия туристически комплекс у нас.
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА 1.На основание Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на Министъра на образованието младежта и науката, Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов”- Слънчев Бряг ще приема в 9-ти клас ученици по 3 професии и специалности в дневна и 1 професия и специалност в задочна форма...
за нас
 
научи още...
Държавни квалификационни изпити по теория на професията:


Сесия януари:
За втора и трета степен - 28.01.2016г.
подаване на заявления за допускане до - 28.12.2015г.

научи още...
Иван Вазов
Слънчев бряг
ПГТ
Държавни зрелостни изпити 

Сесия май-юни
Дати за провеждане на Държавни зарелостни изпити

•  Български език и литература - 18 май 2016г. начало 08:00ч.
•  Втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2016г. начало 08:00ч.
научи още...
ГОТВАЧ
Завършилите специалността ”Производство на кулинарни изделия и напитки” трябва да знаят видовете хранителни продукти; същността на технологичните процеси при приготвянето на ...
научи още...
СЕРВИТЬОР-БАРМАН
Завършилите специалността „Обслужване на заведения в общественото хранене”, трябва да познават видовете хранителни продукти; оборудването на ресторанта, бара и тяхното ...
научи още...
Специалистът по „Организация на хотелиерството” е подготвен да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на гостите в хотелите и ресторантите; познава организацията,    ...
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
научи още...
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

      1.На основание Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на Министъра на образованието
младежта и науката, Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов”- Слънчев Бряг
na4alobg.com              Copyright © 2016